เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้งาน

แก้ไขล่าสุดวันที่ 2 พฤษภาคม 2560

เพื่อประโยชน์ของสมาชิกผู้ประกอบการและสมาชิกผู้ หางาน ในการใช้บริการเว็บไซต์ aecjoblisting.com เราคือเว็บไซต์ที่เว็บหางาน สมัครงานออนไลน์ รับสมัครงานกับบริษัทชั้นนำ อันดับ 1 ของ AEC และการ หางาน ใน ประเทศไทย ที่ช่วยให้คุณสรรหาบุคลากรได้เร็วขึ้น

สำหรับผู้ประกอบการ aecjoblisting.com คือแหล่งรวบรวมคนทำงานคุณภาพ เพื่อให้คุณได้ค้นพบคนทำงานที่ถูกใจและเหมาะสมกับองค์กรของคุณด้วยบริการแบบครบวงจร เรามีข้อมูลบุคลากรไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนต่างชาติ ด้วยเว็บไซต์ที่อัพเดตต่อเนื่อง 24 ชม. ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนหรือเวลาไหนก็สามารถสมัครเข้าใช้งานกับเราได้ตลอดเวลา

สำหรับผู้หางาน aecjoblisting.com คือ แหล่งรวบรวมงานคุณภาพ เพื่อให้คุณได้ งานที่ใช่กับองค์กรที่ใช่ เพื่อให้สมาชิกผู้หางานได้มีโอกาสทำงานที่ตรงกับสาขาวิชาชีพ ทักษะความสามารถ ประสบการณ์ และความต้องการของผู้หางานอย่างแท้จริง

เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งานนี้ ("ข้อตกลง") อธิบายภายใต้ข้อกำหนดที่คุณได้รับอนุญาตให้ใช้เว็บไซต์ aecjoblisting.com และเว็บใด ๆ หรือบริการทางโทรศัพท์มือถือหรือโปรแกรมประยุกต์ (รวมเรียกว่า "เว็บไซต์") นำเสนอโดยบริษัท เออีซี เอนลิสท์ จำกัด (“AEC Enlist Co., Ltd”, “aecjoblisting.com”, “เรา”) ข้อตกลงนี้เป็นส่วนหนึ่งของและประกอบด้วยการอ้างอิงข้อกำหนดทั้งหมดของบริการซึ่งรวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวนโยบายทรัพย์สินทางปัญญาและแนวทางนโยบายใด ๆ หรือเนื้อหาที่ปรากฏบนเว็บไซต์มีสัญญาผูกพันตามกฎหมายระหว่างคุณ ("ผู้ใช้, "คุณ", "ของคุณ", “ผู้ประกอบการ”, “คนหางาน”, “ผู้สมัครงาน”) และเรา (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้งาน") ข้อกำหนดใด ๆ ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้มีความหมายตามข้อกำหนดที่ได้กำหนดไว้บนเว็บไซต์

โปรดอ่านข้อตกลงนี้อย่างรอบคอบก่อนที่จะเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลและบริการผ่านทางเว็บไซต์ ในการเข้าถึงหรือการใช้เว็บไซต์ คุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้ เราสามารถแก้ไขข้อตกลงนี้ในเวลาใดๆ และการปรับเปลี่ยนดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ทันทีเมื่อข้อตกลงได้ถูกโพสต์แก้ไขลงบนเว็บไซต์ นอกจากนี้เรายังมีนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ครอบคลุมสำหรับผู้ใช้เว็บไซต์

 1. ข้อมูลสมาชิก (ผู้ประกอบการ และผู้หางาน)

  สมาชิกผู้ประกอบการและสมาชิกผู้หางาน จะต้องแจ้งข้อมูลรายละเอียดต่างๆในฟอร์มการสมัครใช้บริการอย่างครบถ้วนและถูกต้องตามความเป็นจริง หากตรวจพบในภายหลังว่าสมาชิกผู้ประกอบการและสมาชิกผู้สมัครงานท่านใดให้ข้อมูลรายละเอียดต่างๆไม่ครบถ้วนและ/หรือไม่ถูกต้องกับความเป็นจริง aecjoblisting.com ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกการให้บริการแก่สมาชิกผู้ประกอบการ และสมาชิกผู้ หางานท่านนั้น โดยไม่มีการแจ้งเตือนหรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมทั้งขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าใช้จ่ายใดๆ (ถ้ามี) ทั้งสิ้น

 2. สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ประกอบการขายประกัน และขายตรง

  สมาชิกผู้ประกอบการที่อยู่ในธุรกิจนายหน้าหรือตัวแทนขายประกันฯทุกประเภท (เช่นประกันภัย, ประกันอุบัติเหตุ, ประกันชีวิต เป็นต้น) ธุรกิจขายตรง แบบการตลาดชั้นเดียวหรือหลายชั้น ธุรกิจหาสมาชิกหรือแชร์ลูกโซ่ ธุรกิจด้านสินเชื่อ บัตรเครดิต สถาบันการเงินต่างๆ หรือธุรกิจอื่นใดที่มีความเหมือนหรือคล้ายคลึงกับที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ไม่สามารถ ใช้บริการของ aecjoblisting.com ได้ หากตรวจพบในภายหลังว่าสมาชิกผู้ประกอบการซึ่งอยู่ในธุรกิจหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอยู่ในธุรกิจ ดังที่กล่าวมา แล้วข้างต้นได้แอบแฝงเข้าใช้บริการ aecjoblisting.com ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกการให้บริการแก่สมาชิกผู้ประกอบการ โดยไม่มีการเตือนหรือ แจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมทั้งขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าใช้จ่ายใดๆ (ถ้ามี) ทั้งสิ้น

 3. สมาชิก (ผู้ประกอบการ และผู้หางาน)

  การสมัครเป็นสมาชิกผู้ประกอบการ และ/หรือสมาชิกผู้สมัครงาน จะได้รับชื่อสมาชิก (Username) และรหัสผ่าน (Password) และจะต้องทำการ ยืนยันตอบรับการลงทะเบียนสมัครสมาชิก พร้อมชำระเงินค่าสมัครสมาชิกฯ (ถ้ามี) เรียบร้อยแล้วเท่านั้น จึงจะถือว่าเป็นสมาชิกโดยสมบูรณ์ ซึ่งสมาชิกฯ จะต้องระบุชื่อสมาชิก (Username) และรหัสผ่าน (Password) ให้ถูกต้องทุกครั้งในการเข้าใช้บริการ

 4. สิทธิ์ของสมาชิก (ผู้ประกอบการ และผู้หางาน)

  สมาชิกผู้ประกอบการ และ/หรือสมาชิกผู้สมัครงาน จะได้รับสิทธิ์ในการใช้บริการประกาศตำแหน่งงาน, ค้นประวัติผู้สมัครงานตามจำนวนและระยะ เวลาในการใช้งานที่ได้ระบุไว้ในวันสมัครสมาชิกอย่างครบถ้วนภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ ทั้งนี้ aecjoblisting.com ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการ, ราคา, ของแถม และ/หรือรายการส่งเสริมการขาย โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้เป็นไปเพื่อประโยชน์ของสมาชิกผู้ใช้บริการเป็นสำคัญ

 5. เอกสาร

  สมาชิกผู้ประกอบการ และ/หรือสมาชิกผู้ สมัครงาน จะต้องส่งมอบเอกสารตามระบุไว้ในระเบียบการสมัครสมาชิกฯ เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, หนังสือรับรองการจดทะเบียนฯ , ภ.พ. 20 ให้โดยไม่บ่ายเบี่ยง ทั้งนี้ หากสมาชิกผู้ประกอบการ และ/หรือสมาชิกผู้ สมัครงานไม่ส่งเอกสาร หรือปลอมแปลงเอกสาร หรือส่งเอกสารอันเป็นเท็จ ทางเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกการให้บริการแก่สมาชิกผู้ประกอบการ โดยไม่มีการ เตือนหรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมทั้งขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าใช้จ่ายใดๆ (ถ้ามี) ทั้งสิ้น

 6. การยกเลิกบริการกับสมาชิกผู้ประกอบการ

  Aecjoblisting.com ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกการให้บริการแก่สมาชิกผู้ประกอบการที่มีพฤติกรรม หรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดตามข้อ 6.1, 6.2, 6.3 และ 6.4 โดยไม่มีการเตือนหรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมทั้ง ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน ค่าใช้จ่ายใดๆ (ถ้ามี) ทั้งสิ้น

  6.1.) สมาชิกผู้ประกอบการทำการค้นประวัติสมาชิกผู้สมัครงานเป็นจำนวนมากกว่า 100 ประวัติ โดยที่สมาชิกผู้ประกอบการไม่ได้มีการประกาศรับสมัครงานใดๆ เลย

  6.2.) หรือมีการค้นประวัติสมาชิกผู้สมัครงานที่ไม่ตรงกับตำแหน่งงานที่สมาชิกผู้ประกอบการลงประกาศรับสมัครไว้ มีการร้องเรียนจากสมาชิกผู้สมัครงาน ว่าได้รับการติดต่อเชิญชวนจากสมาชิกผู้ประกอบการให้เข้าร่วมงานในตำแหน่งที่สมาชิกผู้สมัครงานได้ ระบุไว้ในประวัติ อย่างชัดเจนแล้วว่าเป็นสาขาอาชีพหรือประเภทธุรกิจที่สมาชิกผู้สมัครงานไม่พึงประสงค์จะเข้าทำงานด้วย

  6.3.) แสดงข้อมูลอันเป็นเท็จ, ปลอมแปลงเอกสาร หรือแอบอ้างใช้ชื่อสถานประกอบการ ทั้งที่สมาชิกผู้ประกอบการนั้นๆ ไม่ได้รับมอบหมาย หรือมีหน้าที่ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับสถานประกอบการนั้นๆ ในการสมัครเป็นสมาชิกผู้ประกอบการแต่อย่างใด

  6.4.) โฆษณาชวนเชื่อในสินค้า และ/หรือบริการ ชี้นำในทางที่ผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม หมิ่นประมาท กล่าวร้าย ใช้คำหยาบคาย ยั่วยุให้โกรธ ลามก อนาจาร ขู่เข็ญ คุกคาม รังควาญ ทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสียชื่อเสียงหรืออับอาย ส่งจดหมายลูกโซ่ หรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น

 7. การซื้อแพคเกจ/ การรับประกันสินค้าและบริการ

  การซื้อแพคเกจและการชำระค่าสินค้า/บริการ

  เว็บไซต์ aec job listing เป็นเว็บไซต์เพื่อประกาศงานค้นเรซูเม่ ซึ่งสมาชิกผู้ประกอบการสามารถเลือกแพคเกจได้ 2 รูปแบบ ดังนี้

  - แพคเกจประกาศงานและค้นเรซูเม่ : คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดแพคเกจประกาศงานและค้นเรซูเม่

  - แพคเกจ Banner : คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดแพคเกจแบนเนอร์

  สมาชิกผู้ประกอบการสามารถเลือกซื้อแพคเกจต่างๆ ได้ 2 วิธี คือ การซื้อแพคเกจผ่านระบบออนไลน์ หรือ การซื้อแพคเกจผ่านฝ่ายขาย

  - ขั้นตอน การซื้อแพคเกจผ่านระบบออนไลน์

  การเลือกซื้อแพคเกจและการชำระเงิน

  1. เลือกแพคเกจ โดยท่านจะต้องกรอกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการออกใบเสนอราคา, ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน ให้ครบ ทั้งนี้รวมถึง ชื่อ-ที่อยู่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ หมายเลขผู้เสียภาษี ชื่อ-สกุลผู้ประสานงาน และเบอร์โทรศัพท์
  2. ช่องทางการชำระเงิน สามารถชำระเงินผ่านทาง
  • การโอนเงินผ่านธนาคาร หรือ
  • การชำระด้วยบัตรเครดิต ผ่านระบบรับชำระเงินออนไลน์จากผู้ให้บริการ PayPal

  ซึ่งสามารถดูรายละเอียดการชำระเงินได้ทั้งจากระบบหลังบ้านของทางผู้ประกอบการ ในส่วนของ "บัญชีผู้ใช้งาน" และจากอีเมล "ใบเสนอราคา" ที่ทางระบบได้จัดส่งไปให้

  - ขั้นตอน การซื้อแพคเกจผ่านฝ่ายขาย
  1. ติดต่อฝ่ายขายเพื่อขอใบเสนอราคา ที่ 02-392-4186 หรือ aecjoblistig3@gmail.com
  2. ช่องทางการชำระเงิน สามารถชำระเงินผ่านทาง การโอนเงินผ่านธนาคาร และเช็ค ซึ่งสามารถดูรายละเอียดการชำระเงินได้จากอีเมล์ "ใบเสนอราคา" ที่ทางฝ่ายขายจัดส่งไปให้

  การแจ้งการชำระเงินและการเปิดแพคเกจ

  กรณีชำระเงินโดยการโอนเงินผ่านธนาคาร บริษัทจะใช้เวลาในการตรวจสอบการชำระเงินภายใน 1-3 วัน กรณีติดวันหยุดนขัตฤกษ์ขอเลื่อนไปเป็นวันทำการวันแรก ทั้งนี้จะต้องแจ้งการชำระเงินและส่งเอกสาร ใบ ภพ 20 หรือ หนังสือรับรองบริษัท พร้อมหลักฐานการชำระเงิน เข้ามาผ่านช่องทางที่ได้จัดเตรียมไว้ให้ดังนี้
  • หน้าแรก(footer) ของเวบไซต์ ที่ปุ่ม "แจ้งการชำระเงิน" หรือ คลิกที่นี่
  • ลิ้งค์จากอีเมลใบสั่งซื้อ
  • Email aecjoblisting3@gmail.com Fax: 02 392-4188 ในวันและเวลาทำการตั้งแต่ 9.00 - 18.00น. จันทร์-ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

  กรณีชำระด้วยบัตรเครดิต ผ่านระบบรับชำระเงินออนไลน์จากผู้ให้บริการ PAYPAL ระบบจะทำการเปิดแพคเกจให้อัตโนมัติหลังจากที่ได้มีการตรวจสอบการชำระเงินแล้ว

  การออกใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน

  บริษัทจะทำการจัดส่งไฟล์ ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน ให้กับท่านทางอีเมล์ และเมื่อได้รับหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่ายแล้ว (กรณีที่ท่านทำการหัก ณ ที่จ่าย) บริษัทจะจัดส่งต้นฉบับ ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน ให้กับท่านทางไปรษณีย์

  การรับประกันสินค้าและบริการ

  บริษัทฯ รับประกันการเข้าใช้งานเว็บไซต์ตามที่ระบุไว้ในเพคเกจที่สมาชิกเลือกซื้อ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่รับประกันการเข้าใช้งานเว็บไซต์หากพบว่าความผิดพลาดเกิดขึ้นจากการที่สมาชิกเข้าใช้ด้วยความประมาทหรือละเมิดกฎหรือข้อบังคับใดๆตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้งานของ AEC Job Listing

  การคืนเงินและการเปลี่ยนแพคเกจ

  ทางบริษัทฯ ไม่มีนโยบายคืนเงินค่าสินค้าและบริการ สาหรับผู้ประกอบการที่ได้ทำการซื้อหรืออัพเกรดแพคเกจและชำระเงินแล้วทุกกรณี ยกเว้น ในกรณีที่ AEC Job Listing ไม่สามารถให้บริการได้ตามที่ตกลงในแพคเกจ เป็นระยะเวลา 7 วันติดต่อกัน โดยที่ไม่สามารถแก้ไขได้ โดย บริษัทฯ จะทำการคืนเงินตามส่วนการใช้งานของลูกค้าเท่านั้น และบริษัทฯ จะคืนค่าบริการ หลังจากหักค่าดาเนินการแล้ว ภายใน 15 วันทำการ

  การแจ้งการคืนเงินและเปลี่ยนแพคเกจ

  หากต้องการที่จะปรับเปลี่ยนแพคเกจเป็นแพคเกจที่สูงกว่า และในระยะเวลาที่มากขึ้น หรือต้องการยกเลิกบริการ สามารถทำได้ ในกรณีนี้ให้ติดต่อเข้ามาผ่านช่องทาง Call Center: 02-392-4186 หรือ อีเมลเข้ามาที่ aecjoblisting3@gmail.com ในวันและเวลาทำการตั้งแต่ 9.00 - 18.00น. จันทร์-ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

 8. ลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า

  เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ลิขสิทธิ์ในวัสดุและเครื่องหมายการค้าบนเว็บไซต์นี้เป็นของบริษัท เออีซี เอนลิสท์ จำกัด (ID 0105554138463) ("AEC Job Listing") และสมาชิกคนหางานและผู้ประกอบการตกลงที่จะไม่ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาที่ บริษัท เออีซี เอนลิสท์ จำกัด เป็นเจ้าของ

  COPY RIGHT AND TRADEMARKS
  Copyright in the material and trademarks on this Site are owned by AEC ENLIST COMPANY LIMITED (ID 0105554138763) ("AEC Job listing") unless otherwise indicated and you (Company and Job Seeker) agree not to infringe any intellectual property rights owned by AEC Enlist Co., Ltd.

 9. Aecjoblisting.com ไม่ได้ดำเนินธุรกิจจัดหางาน

  สมาชิกผู้ประกอบการและผู้ หางานรับทราบและยอมรับว่าข้อมูลที่เราเผยแพร่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับตำแหน่งงานว่างและประวัติย่อของคนหางานเท่านั้น aecjoblisting.com ไม่ได้รับรองหรือแนะนำโอกาสทางการงาน, ธุรกิจ หรือการจ้างงานใดๆที่ได้โฆษณาลงบนเว็บไซต์ และ aecjoblisting.com ขอแนะนำว่าก่อนที่คุณจะทำข้อตกลงใดๆกับผู้ลงโฆษณาบนเว็บไซต์ คุณควรได้รับคำแนะนำทางกฎหมาย, บัญชี, การเงิน และการจัดเก็บภาษีตามความเหมาะสม เป็นความรับผิดชอบของคุณแต่เพียงผู้เดียวในการประเมินความถูกต้องครบถ้วนและประโยชน์ของทุกความคิดเห็น, คำแนะนำ, บริการสินค้า และข้อมูลอื่น ๆ ที่ให้บริการผ่านทางเว็บไซต์หรือบนอินเทอร์เน็ตโดยทั่วไป aecjoblisting.com จะไม่รับผิดชอบต่อทั้งสมาชิกคนหางานและผู้ประกอบการหรือผู้อื่น ในการตัดสินใจใดๆที่ทำหรือดำเนินการโดยคุณหรือผู้อื่นๆ โดยอาศัยข้อมูลที่มีอยู่ในหรือละเว้นออกจากเว็บไซต์

 10. ไม่มีนายหน้า

  ข้อตกลงนี้และการลงทะเบียนใดๆสำหรับหรือการใช้เว็บไซต์นี้จะไม่ถูกตีความเป็นนัยว่าเป็นการสร้างหรือก่อความสัมพันธ์ใดๆในรูปแบบของนายหน้า, แฟรนไชส์, หุ้นส่วน หรือผู้ร่วมทุนระหว่างคุณและ AEC Job Listing ยกเว้นและมีขอบเขตตามที่ระบุไว้โดยชัดแจ้งในเงื่อนไขและข้อตกลงการ

 11. Aecjoblisting.com ยินดีให้บริการแก่สมาชิกผู้ประกอบการ และ/หรือสมาชิกผู้หางานทุกท่านด้วยความจริงใจ เพื่อ เป็นเว็บไซต์สมัครงานสื่อกลางที่มีคุณภาพ เพื่อประโยชน์แก่สมาชิกทั้งมวล หากพบว่าสมาชิกท่านใดมีพฤติกรรมอันอาจทำให้เกิดความเสื่อมเสีย ต่อสมาชิกท่านอื่น หรือบุคคลอื่น จะดำเนินการเพิกถอนระบบบริการ และการบริการที่เกี่ยวข้องโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ สิทธิในการพิจารณาดำเนินการใดๆ ก็ตามในทุกกรณีให้ถือว่าทางเว็บไซต์เป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครสมาชิกผู้ประกอบการ และ/หรือสมาชิกผู้สมัครงาน เข้าใจและยอมรับตาม "ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ" เป็นอย่างดีและยืนยันจะไม่ฟ้องร้องดำเนินคดีใดๆ ทั้งในทางแพ่งและในทางอาญาต่อบุคคลและ นิติบุคคล ผู้บริหารงานและคณะทำงานของ aecjoblisting.com ในทุกกรณี จึงได้ตกลงยืนยันการสมัครเป็นสมาชิก

AEC Jobs Listing AEC Enlist Co The web site provides search and list the jobs in South-East Asia