Corporat Sales Executive

Mahajak Development Co., Ltd.

Posted: 06 Feb 2017  /  Updated: 07 Jun 2017
Apply now Add to favourite

รายละเอียดงาน/หน้าที่ความรับผิดชอบ

+วิเคราะห์ วางแผน กำหนดช่องทางการตลาด และจัดการงานด้านการตลาด เพื่อสนับสนุนยอดขายสินค้า

+การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า โดยการนำเสนอสินค้าแก่ลูกค้ารายใหม่ และรายเก่าอย่างต่อเนื่อง

+วางแผนงานขายสินค้าของบริษัทฯ ทั้งหมด

+เน้นการขายลูกค้าแบบ B2B และ B2C ขายสินค้าทุกอย่างของบริษัทฯ

+สรุปรายงานยอดขาย วิเคราะห์ พร้อมเสนอแผนงานขายให้กับทีมงานที่เกี่ยวข้อง

 

Organica Blue Ads

คุณสมบัติและทักษะความสามารถ

คุณสมบัติ

 • เพศหญิง/ชาย อายุ 23 - 35 ปี
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการบริหาร หรือสาขาวิชาใกล้เคียงที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทางการตลาด หรืองานขายสินค้า อย่างน้อย 3 ปี
 • มีการทำงานเป็นทีมที่ดี และมีมนุษย์สัมพันธ์
 • มีความสามารถในการจัดการงานที่หลากหลาย
 • มีความอดทนต่อแรงกดดันในการปฏิบัติงาน
 • มีทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีทักษะในการเจรจา และประสานงานที่ดี
 • มีทักษะการสื่อภาษาอังกฤษที่ดี (พูด/อ่าน/เขียน/การสื่อสาร)
 • มีทักษะการขาย การเจรจาต่อรอง การนำเสนอ
 • สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่ และรู้จักเส้นทางในกรุงเทพฯ
 • สามารถทำงานร่วมกับคนอื่นได้ดี มีService Mind

ทักษะความสามารถ

sale skillenglish language communicationservice mind

รายละเอียดบริษัท

ภาพรวม

บริษัท มหาจักรดีเวลอปเมนท์ จํากัด ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2514 โดยเริ่มดําเนินธุรกิจเป็นผู้แทนจําหน่าย และติดตั้งเครื่องปรับNANA01อากาศในรถยนต์ ต่อมาได้ ขยายเข้าสู่ธุรกิจนําเข้าเครื่องเสียงจากต่างประเทศ จนได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ทั้งในด้านคุณภาพและการให้บริการ

ในปี พ.ศ. 2520 บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจาก บริษัทเครื่องเสียงชั้นนำ JBL สหรัฐอเมริกา ให้เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย นอกจากนี้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดจําหน่าย ผลิตภัณฑ์ในเครือ Harman ทั้งหมดอีกด้วย

ต่อมาในปี พ.ศ. 2527 บริษัทฯ ได้รับเกียรติให้เป็นตัวแทนจําหน่ายผลิตภัณฑ์ DENON เครื่องเสียงคุณภาพจากประเทศญี่ปุ่น

ด้วยนโยบายของบริษัทฯ ที่เน้นการดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์ และมีวิสัยทัศน์ที่แม่นยำ ผนวกกับการเติบโตของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมบันเทิง ทำให้บริษัทฯ ก้าวขึ้นเป็นผู้นําด้านเครื่องเสียงมืออาชีพของไทย และยังครอบคลุมไปถึงงานระบบแสง เสียง และภาพที่ครบวงจร

นอกจากธุรกิจด้านเครื่องเสียงแล้ว บริษัทฯ ยังได้ขยายไปสู่ธุรกิจเครื่องปรับอากาศอีกด้วย โดยในปี พ.ศ. 2527 บริษัทฯ ประสบความสําเร็จอย่าง สูงในการเปิดตลาดเครื่องปรับอากาศ มิตซูบิชิ เฮฟวี่ ดิวตี้เข้าสู่ตลาดเมืองไทย จนได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้นําเข้า และจัดจําหน่ายแต่เพียงผู้เดียวใน ประเทศไทย พร้อมกันนั้นบริษัทฯ ยังได้สานต่อสัมพันธภาพความสําเร็จด้วยการร่วมทุนกับ บริษัทมิตซูบิชิ เฮฟวี่ อินดัสตรี่ส์ จํากัด แห่งประเทศญี่ปุ่น ในการก่อตั้งบริษัท มิตซูบิชิ เฮฟวี่ อินดัสตรีส์ มหาจักร แอร์คอนดิชั่นเนอร์ จำกัด หรือ MACO เพื่อผลิต เครื่องปรับอากาศ สำหรับที่พักอาศัย ในชื่อ มิตซูบิชิ เฮฟวี่ ดิวตี้ ซึ่งจัดจำหน่ายในประเทศไทย และส่งออกไปทั่วโลก

ปัจจุบัน บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจ เป็นผู้จัดจำหน่าย และให้บริการ สําหรับสินค้า 3 ประเภทหลัก ได้แก่

1. เครื่องปรับอากาศ มิตซูบิชิ เฮฟวี่ ดิวตี้

2 ผลิตภัณฑ์ Consumer Audio

3 ผลิตภัณฑ์ Professional Audio, Visual และ Lighting

บริษัทฯ กำลังเปิดรับผู้สมัครที่มีความกระตือรือร้น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และรักความก้าวหน้า เข้ามาร่วมงานกับบริษัทฯ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมงานกับบริษัทฯ จะได้รับเงินเดือน สวัสดิการและผลตอบแทนต่างๆ ที่ดี โดยผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงกับตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครจะได้รับการติดต่อกลับจากทางบริษัทฯ ต่อไป

ข้อมูลโดยสรุป

จำนวนอัตรา
3
สถานที่ทำงาน
 • กรุงเทพมหานคร (คลองเตย)
 • กรุงเทพมหานคร (วัฒนา)
ประสบการณ์ทำงาน
3 ปี ++
รูปแบบงาน
งานประจำ
อัตราค่าจ้างรายเดือน
฿20,000 - 30,000 (ต่อรองได้)
สัญชาติ
ไทย
เพศ
หญิง
อายุ
23 - 35
ระดับตำแหน่งงาน
พนักงานปฏิบัติการ
รหัสอ้างอิงงาน
JP170200009
AEC Jobs Listing AEC Enlist Co The web site provides search and list the jobs in South-East Asia