Product Marketing

รายละเอียดงาน/หน้าที่ความรับผิดชอบ

รายละเอียดของงาน1. ดูแลทีม Product Marketing ใน Product Line หรือวิชาที่รับผิดชอบ ช่วยแก้ไขปัญหา , support, และผลักดันทีม ให้การดำเนินงานสำเร็จตามเป้าหมาย
2. วางกลยุทธ์ทางการตลาดของสินค้า และนำเสนอผู้บริหารให้มีการเห็นชอบร่วมกัน โดยใช้ข้อมูลจากการวิเคราะห์ market share, target market, พฤติกรรมลูกค้าและคู่แข่ง รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลยอดขายร่วมกับทีม
3. ผลักดันให้เกิดการดำเนินงานตามกลยุทธ์ที่เห็นชอบร่วมกันเพื่อนำไปสูยอดขายที่ตั้งไว้
4. ดูแลยอดขายและการเติบโตของ line สินค้า วิเคราะห์สาเหตุของสินค้าที่ไม่ได้ยอดตามเป้าหมาย รวมถึงผลักดันกิจกรรมทางการตลาดเพื่อแก้ไขให้ได้ยอดขายตามเป้านั้น
5. นำเสนอสินค้าใหม่ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า ผ่านการวิเคราะห์ customer insight และนำเสนอผู้บริหารให้เห็นชอบร่วมกัน

สถานที่ปฏิบัติงานแขวงปทุมวัน  เขตปทุมวัน  จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
Organica Blue Ads

คุณสมบัติและทักษะความสามารถ

คุณสมบัติ

  • อายุ : 25 - 35 ปี
  • ปริญญาตรี หรือ โท ในสาขา Marketing หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ 3 - 5 ปี ในด้าน Marketing
  • มีความเข้าใจในนักเรียนและลูกค้า และนำนักเรียนและลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
  • มีความเป็นผู้นำ สามารถทำงานเป็นทีมได้ดีมาก
  • สามารถสื่อสารกับบุคคลอื่นๆได้ดี
  • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มี creativity และสร้าง innovation ได้

ทักษะความสามารถ

marketing skillcreativeinnovation

รายละเอียดบริษัท

ภาพรวม

บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านการศึกษามาแล้วมากกว่า 10ปี โดยมีเจตนารมณ์ ในการพัฒนาการศึกษาของประเทศ ดำเนินธุรกิจด้านการศึกษาโดยได้ก่อตั้งสถาบันออนดีมานด์และสถาบันเอเลเวล ซึ่งเป็นสถาบันแห่งแรกที่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์แบบตัวต่อตัวในการเรียนการสอน โดยเน้นการสอนด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ปัจจุบันเปิดสาขาให้บริการทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัดมากถึง 44สาขาทั่วประเทศและพร้อมขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยมีนักเรียนที่เคนเรียนกับเราแล้วกว่า 600,000 คน
นอกเหนือจากสถาบันที่กล่าวมาแล้ว เรายังได้ก่อตั้งบริษัท Learn Education ซึ่งเป็นธุรกิจเพื่อสังคมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของประเทศ ด้วยความเชื่อว่านักเรียนทุกคนควรได้รับการศึกษาที่ดีและควรได้รับโอกาสในการเรียนรู้ที่เท่าเทียมกัน
ในปัจจุบันบริษัทฯมีพนักงานกว่า 300 คน ซึ่งบริษัทฯมีแผนงานที่จะพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงต้องการคนรุ่นใหม่ที่ต้องการเป็น ผู้สร้าง-ผู้นำ มีทัศนคติที่ดีมาพัฒนางานการศึกษาร่วมกัน
สามารถศึกษาข้อมูลบริษัทเพิ่มเติมได้ที่
Website บริษัท
http://www.ondemand.in.th/
http://www.learneducation.co.th/
Wedsiteข่าวที่เกี่ยวข้อง
http://thaipublica.org/2016/03/on-demand-shadow-education-1/
http://www.brandbuffet.in.th/2016/02/learn-education-social-enterprise-thailand/
http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/587419
https://www.theguardian.com/british-council-partner-zone/2015/sep/11/top-tips-from-thailand-on-starting-a-successful-social-enterprise

ข้อมูลโดยสรุป

จำนวนอัตรา
3
สถานที่ทำงาน
  • กรุงเทพมหานคร (ปทุมวัน)
ประสบการณ์ทำงาน
3 ปี ++
รูปแบบงาน
งานประจำ
อัตราค่าจ้างรายเดือน
฿20,000 - 25,000 (ต่อรองได้)
สัญชาติ
ไทย
เพศ
ชาย/หญิง
อายุ
25 - 35
ระดับตำแหน่งงาน
พนักงานปฏิบัติการ
ประเภทธุรกิจ
รหัสอ้างอิงงาน
JP160900060
AEC Jobs Listing AEC Enlist Co The web site provides search and list the jobs in South-East Asia