เจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูลลูกค้า (call center)

รายละเอียดงาน/หน้าที่ความรับผิดชอบ

                - รับการติดต่อของลูกค้า/พนักงานภายในบริษัท ทั้งทางโทรศัพท์, อีเมลล์, Line@ ฯลฯ เพื่อให้ข้อมูล, ช่วยแนะนำ, แก้ไขปัญหาเบื้องต้น แก่ผู้มาติดต่อให้สำเร็จลุล่วง

                - เปิดเคสบันทึกรายละเอียดทุกการติดต่อที่เข้ามา ถ้าแก้ปัญหาไม่ได้ให้ส่งเคสต่อไปยัง Technical Service(Level 2)

                - ติดตามปิดเคสให้ได้ภายในระยะเวลาตามที่ SLA กำหนด พร้อมบันทึกรายละเอียดการให้ข้อมูลกับผู้ที่ติดต่อ

                - ติดต่อประสานงานกับทีมหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์เพื่อให้ช่วยแก้ไขปัญหาให้ผู้มาติดต่อได้เรียบร้อย

                - ส่งรายงานการปฎิบัติงานให้หัวหน้างานทุกวัน

                - ศึกษาข้อมูลผลิตภัณฑ์ให้ถึงระดับติดตั้งใช้งานเบื้องต้นได้

                                - Milestone: ติดตั้ง, Add กล้อง, Replace กล้อง, ตั้งค่าบันทึก, Upgrade, สร้าง View, Export, Activate License

                                - Synology: ลง DSM, สร้าง RAID, Volume, LUN, Map iSCSI

                                - Lantech: อ่านชื่อรุ่น, ทำ Ring

                                - KAI node: การติดตั้ง, ปรับค่า, แก้ปัญหา

                                - อื่นๆ จำรุ่นให้ได้

 

                - ข้อมูลที่ให้แก่ผู้มาติดต่อ ได้แก่

                                - ผลิตภัณฑ์

                                - สินค้าส่งซ่อม

                                - ระยะเวลาประกัน

                                - การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

                                - Activate Software License

Organica Blue Ads

คุณสมบัติและทักษะความสามารถ

คุณสมบัติ

ทักษะความสามารถ

ทักษะความสามารถอื่น ๆ

มีความรู้ความสามารถเบื้องต้นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้

                                - Milestone: ติดตั้ง, Add กล้อง, Replace กล้อง, ตั้งค่าบันทึก, Upgrade, สร้าง View, Export, Activate License

                                - Synology: ลง DSM, สร้าง RAID, Volume, LUN, Map iSCSI

                                - Lantech: อ่านชื่อรุ่น, ทำ Ring

                                - KAI node: การติดตั้ง, ปรับค่า, แก้ปัญหา

                                - อื่นๆ จำรุ่นให้ได้

รายละเอียดบริษัท

ภาพรวม

งาน หางาน สมัครงาน

Company

จากความภาคภูมิใจบนความสำเร็จที่มาจากความมุ่งมั่นพากเพียร
ก้าวสู่การเติบโตอย่างมีความสุขที่ยั่งยืนภายใต้วิสัยทัศน์
“Sharing Happiness & Success“

Business Background
(ความเป็นมา)
Value Added Distributor (VAD)‏
Established in 1989 ,Digitalcom, a trusted leading provider in Thailand of network security systems , network voice & video communications systems , Network Infrastructure etc. . As a main distributor of the world's market leader in network video surveillance, network access control, network video conference Digitalcom delivers the quality products & solution with added value through our nationwide resellers and dealers.

Our company goal is to provide an impressive service to customers both of quality in products and services. Throughout the years, our company has been continually improving services for our invaluable customers. We recruit people who have a good knowledge, experience and skills to serve our customers, including consulting and designing systems. In addition, we also provide intensive product training courses to our customers and partners to ensure the product is operated correctly, as well as to be able to design system by their own.ก่อตั้งขึ้นในปี 1989 บริษัท ดิจิตอลคอม เป็นบริษัทชั้นนำของประเทศไทย ที่ได้รับความไว้วางใจ ในการนำเสนอ ระบบรักษาความปลอดภัยแบบเครือข่าย ระบบสื่อสารเสียงและวิดีทัศน์แบบเครือข่าย ระบบอุปกรณ์พื้นฐานของเครือข่าย

ในฐานะที่เป็นผู้จัดจำหน่ายหลักของ ผลิตภัณฑ์ชั้นนำของโลกในด้าน ระบบวิดีโอเฝ้าระวังแบบเครือข่าย, การควบคุมการเข้าถึงแบบเครือข่าย, ระบบการประชุมทางไกล บริษัท ดิจิตอลคอม ส่งมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพและโซลูชั่นพร้อมมูลค่าเพิ่มอื่นๆ ผ่านตัวแทนจำหน่ายของเราทั่วประเทศ

เป้าหมายของบริษัท ของเราคือการให้บริการที่น่าประทับใจให้กับลูกค้า ทั้งคุณภาพในสินค้าและบริการ ตลอดเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ปรับปรุงการบริการสำหรับลูกค้าที่ทรงคุณค่าของเราอย่างต่อเนื่อง เรารับสมัครผู้ที่มีความรู้ดีมีประสบการณ์และทักษะในการให้บริการลูกค้าของเรารวมถึงการให้คำปรึกษาและออกแบบระบบ นอกจากนี้เรายังมีหลักสูตรการฝึกอบรมอย่างเข้มข้นเกี่ยวกับสินค้าให้กับลูกค้าของเราและคู่ค้าเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถใช้งานผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้องตลอดจนสามารถออกแบบระบบได้ด้วยตนเอง


Vision Statement
(วิสัยทัศน์ )
Core Vision “Sharing Happiness & Success“

วิสัยทัศน์หลัก “แบ่งปันความสุขและความสำเร็จ”Business Vision “To be the most trusted value added provider of IP security and unified communication solutions and services by delivering great experiences and values to customers, suppliers and all related partners in Thailand and regional markets.”

วิสัยทัศน์ทางธุรกิจ “เป็นผู้นำเสนอที่ได้รับความไว้วางใจสูงสุด โดยเพิ่มมูลค่าแก่ลูกค้า ในด้านระบบการรักษาความปลอดภัยแบบ ไอพี และ Unified communication ทั้งโซลูชั่นและบริการ โดยการส่งมอบประสบการณ์และคุณค่าที่ยอดเยี่ยม ให้กับลูกค้า ซัพพลายเออร์และคู่ค้าที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในประเทศไทยและในตลาดระดับภูมิภาคMission Statement
(พันธกิจ)
Living by our shared core values and continuously innovating and improving the values and experiences to our customers, shareholders and partners by delivering excellent IP security and unified communication solutions and services

ดำเนินกิจการ บนพื้นฐานของค่านิยมหลักของเรา ไม่หยุดยั้งที่จะสรรสร้างและการปรับปรุงคุณค่าและประสบการณ์ มอบแก่ ลูกค้าผู้ถือหุ้นและพันธมิตร โดยการส่งมอบโซลูชั่นและการบริการอันยอดเยี่ยม ในด้าน IP security and unified communication

Core Values
ค่านิยมหลัก
• Be Honest and Trustworthy ซื่อสัตย์และเชื่อถือไว้วางใจ
• Be Disciplined in our Thoughts and Actions มีวินัยทั้งทางความคิดและการกระทำ
• Be Open minded and embrace Changes เปิดใจและพร้อมรับความเปลี่ยนแปลง
• Be Humble อ่อนน้อมถ่อมตน
• Positive, Proactive, and Innovative Thinking คิดบวก คิดเชิงรุก (ก้าวหน้า) คิดริเริ่ม (นวัตกรรม)
• Live with Passion มีชีวิตชีวา ชีวิตทีมีความหมาย
• Team work with Open Communication ทีมเวิร์ค เปิดเผยตรงไปตรงมา
• Determination & Perseverance มุ่งมั่นชัดเจน เพียรพยายามไม่ลดละ
• Embrace Compassion เมตตาอาทร เกื้อกูลกันและกัน

Youtube Link เพลง ค่านิยม 9 ประการ (เนื้อร้อง ทำนอง โดย อาจารย์ สุรชิต เนื้อละออ)

Value Assed Distributor (VAD)
Deliver beneficial solutions to customers' organization using quality products, comprehensive knowledge and professional skills through varieties of vertical channels.

ส่งมอบโซลูชั่นที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรของลูกค้า โดยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ความรู้ที่แท้จริง ตลอดจนทักษะอย่างมืออาชีพ ผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายที่หลากหลายในภาคธุรกิจต่างๆ

ข้อมูลโดยสรุป

จำนวนอัตรา
1
สถานที่ทำงาน
  • กรุงเทพมหานคร (บางกะปิ)
  • กรุงเทพมหานคร (ดินแดง)
  • กรุงเทพมหานคร (ห้วยขวาง)
ประสบการณ์ทำงาน
1 - 3 ปี
รูปแบบงาน
งานประจำ
อัตราค่าจ้างรายเดือน
ฐานเงินเดือนตามโครงสร้างบริษัท / ไม่ระบุ
สัญชาติ
ไทย
เพศ
ชาย/หญิง
อายุ
24 - 30
ระดับตำแหน่งงาน
พนักงานปฏิบัติการ
รหัสอ้างอิงงาน
JP160900076
AEC Jobs Listing AEC Enlist Co The web site provides search and list the jobs in South-East Asia