วิศวกรโยธา/ สำรวจ

รายละเอียดงาน/หน้าที่ความรับผิดชอบ

รายละเอียดของงาน- ควบคุมงานก่อสร้าง
สถานที่ปฏิบัติงานแขวงคลองตันเหนือ  เขตวัฒนา  จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
Organica Blue Ads

คุณสมบัติและทักษะความสามารถ

คุณสมบัติ

  • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
  • มีประสบการณ์ด้านงานโยธา และงานสำรวจ
  • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

ทักษะความสามารถ

engineeringCivil Engineering

รายละเอียดบริษัท

ภาพรวม

บริษัทที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมทุกสาขา ด้านเศรษฐกิจ-สังคมและเศรษฐศาสตร์ รวมทั้งศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยครอบคลุมให้บริการด้านงานศึกษา สำรวจ ออกแบบ และควบคุมงานก่อสร้างให้กับภาครัฐและเอกชนมากว่า 45 ปี

Company Profile
Since its establishment in 1969, Southeast Asia Technology Co., Ltd. ( SEATEC ), and SEATEC Group of Companies have completed more than 1,000 projects both in Thailand and abroad. Seatec Group international ventures include projects in Souteast Asia, South Asia, Pacific Islands and the Middle East, as well as design and drafting services to clients in the USA and Canada. We have gained international recognition and carried out several projects for the UN, USAID, ESCAP, IBRD, ADB, OECF, GTZ and other international lending and assistance agencies.
SEATEC Group’s personnel comprises almost 200 professional engineers and scientists from all over Asia. We have worked jointly and successfully with other international engineering and consultant firms on projects of various disciplines from environmental studies to power plant design to port construction.

ข้อมูลโดยสรุป

จำนวนอัตรา
2
สถานที่ทำงาน
  • กรุงเทพมหานคร (วัฒนา)
ประสบการณ์ทำงาน
0 ปี ++
รูปแบบงาน
งานประจำ
อัตราค่าจ้างรายเดือน
ฐานเงินเดือนตามโครงสร้างบริษัท / ไม่ระบุ
สัญชาติ
ไทย
เพศ
ชาย/หญิง
อายุ
ไม่กำหนด
ระดับตำแหน่งงาน
เด็กจบใหม่
รหัสอ้างอิงงาน
JP160900081
AEC Jobs Listing AEC Enlist Co The web site provides search and list the jobs in South-East Asia