หางาน สมัครงาน งานการผลิต

859 jobs found for "หางาน สมัครงาน งานการผลิต" (0.001 seconds)

Page 1 (1-15 jobs)


การผลิต (Production/Operations) เป็นการสร้างสินค้าและบริการโดยใช้ปัจจัยการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยที่ผลผลิตที่ได้จากกระบวนการผลิตต้องมีอรรถประโยชน์ในด้านหน้าที่ใช้สอยที่เกิดประโยชน์ มีรูปร่างลักษณะที่สวยงาม ผลิตในปริมาณที่เพียงพอกับความต้องการ ได้ผลผลิตทันเวลาและอยู่ ณ สถานที่ที่ถูกต้อง

ฝ่ายผลิต (Production Department) ของแต่ละองค์กรก็จะมีบุคลากรที่แตกต่างกัน เช่น ฝ่ายผลิตของโรงงาน ประกอบไปด้วย ผู้วางแผนการผลิต (Production Planning) ผู้ควบคุมการผลิต (Production Process) ช่างเทคนิค (Technician) คลังสินค้า (Warehouse) ผู้ควบคุมคุณภาพสินค้า (Quality Control) แต่ในองค์กรใหญ่ๆ จะแยกย่อยออกเป็นหน่วยงานที่ชัดเจน ดังนี้ ผ่ายผลิต (Production) ฝ่ายควบคุมคุณภาพ (Quality Control หรือ QC) ฝ่ายวิศวกรรมและฝ่ายซ่อมบำรุง (Maintenance) ฝ่ายคลังสินค้า (Warehouse) ฝ่ายบุคคล (Human Resource หรือ HR) ฝ่ายจัดซื้อ (Purchasing)

เขียนเรซูเม่ภาษาอังกฤษ สมัครงาน อย่างมืออาชีพได้ด้วยตัวคุณเอง ที่ ProResumeAsia.com

ค้นหาแบบละเอียด

AEC Jobs Listing AEC Enlist Co The web site provides search and list the jobs in South-East Asia