หางาน สมัครงาน งานผู้บริหารระดับสูง

2318 jobs found for "หางาน สมัครงาน งานผู้บริหารระดับสูง" (0 seconds)

Page 1 (1-15 jobs)


ตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงขององค์กรในหลายๆ องค์กร โดยเฉพาะองค์กรใหญ่ๆ จะมีชื่อเรียกและภาระหน้าที่ที่หลากหลายกว่าองค์กรเล็กๆ มากนัก โดยทั่วไปแล้วบริษัทจะมีผู้บริหาร หรือที่เรียกว่ากรรมการผู้จัดการ (Managing Director) เป็นผู้มีอำนาจตัดสินในในกิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เช่น การเซ็นเอกสารต่างๆ ของบริษัท การทำสัญญา การจ้างพนักงาน เป็นต้น แต่ในองค์กรใหญ่ๆ ตำแหน่งผู้บริหารอาจแบ่งออกเป็นผู้บริหารขอแต่ละแผนกด้วย เช่น ผู้จัดการฝ่ายการตลาด (Marketing Manager) ผู้จัดการฝ่ายการผลิต (Manufacturing Manager) ผู้จัดการฝ่ายบัญชี (Accounting Manager) และผู้จัดการแผนกบุคคล (Human Resource Manager) เป็นต้น

เขียนเรซูเม่ภาษาอังกฤษ สมัครงาน อย่างมืออาชีพได้ด้วยตัวคุณเอง ที่ ProResumeAsia.com

ค้นหาแบบละเอียด

AEC Jobs Listing AEC Enlist Co The web site provides search and list the jobs in South-East Asia